Nyskaping i samspel

Opnar i 2019 i topp moderne kontorfellesskap på eitt plan